สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หรือ สมเด็จช่วง มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 96 ปี

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือ ช่วง วรปุญโญ มีชื่อเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2468 ที่ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4 คนของ นายมิ่ง (เสียชีวิต) และนางสำเภา สุดประเสริฐ

อุปสมบท ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) วัดนางชี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) วัดปากน้ำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายานามว่า วรปัญโญ เป็น ผู้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

สมณศักดิ์

พระศรีวิสุทธิโมลี ปี 2499

พระราชเวที ปี 2505

พระเทพวรเวที ปี 2510

พระธรรมธีรราชมหามุนี ปี 2516

พระธรรมปัญญาบดี ปี 2530

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปี 2538

เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ปี 2499

พระอุปัชฌาย์ ปี 2500

รองเจ้าคณะภาค 3 ปี 2507

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 2 กรกฎาคม 2508

เจ้าคณะภาค 3 (2 สมัย) ปี 2508

เจ้าคณะภาค 17 (3 สมัย) ปี 2517

เจ้าคณะภาค 7 ปี 2528

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปี 2537

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 20 สิงหาคม 2556

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 20 มกราคม 2557 (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑัฒโน หรือ สุวัฑฒน มหาเถระ))

สมเด็จช่วง