หวยซอง ม้านำโชค ปล่อยแนวทางลุ้นหวยงวดนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เข้ามาลุ้นไปด้วยกันได้เลย ในงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เมือ่พวกเราหามาให้แล้ว ใครชอบทางเดียวกัน เข้ามาดูกันเลย

หวยซอง ม้านำโชค 16/6/66

บน

51 – 56 – 91 – 96

ล่าง

05 – 65 – 09 – 69

สถิติเก่าเลขหวยซองม้านำโชค

1 มิถุนายน 2566 เลขบน 2 ตัว 20 – 28 – 30 – 38 เลขล่าง 21 – 26 – 81 – 86

16 พฤษภาคม 2566 เลขบน 2 ตัว 69 – 61 – 68 – 91 – 98 เลขล่าง 57 – 05 – 65 – 07 – 67

2 พฤษภาคม 2566 เลขบน 2 ตัว 40 – 49 – 70 – 79 เลขล่าง 31 – 35 – 91 – 95

16 เมษายน 2566 เลขบน 2 ตัว 31 – 38 – 51 – 58 เลขล่าง 42 – 49 – 82 – 89

1 เมษายน 2566 เลขบน 2 ตัว 43 – 46 – 73 – 76 เลขล่าง 51 – 54 – 71 – 74

16 มีนาคม 2566 เลขบน 2 ตัว 21 – 25 – 91 – 95 เลขล่าง 42 – 46 – 82 – 86

1 มีนาคม 2566 เลขบน 2 ตัว 04 – 64 – 05 – 65 เลขล่าง 31 – 34 – 71 – 74

16 กุมภาพันธ์ 2566 เลขบน 2 ตัว 23 – 27 – 83 – 87 เลขล่าง 20 – 25 – 90 – 95

1 กุมภาพันธ์ 2566 เลขบน 2 ตัว 12 – 19 – 52 – 59 เลขล่าง 41 – 46 – 71 – 76

ม้านำโชค 16/6/66