เลขเด็ด ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 16/03/65 แนวทางหวยแจกฟรี

เลขเด็ด ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 16/03/65 แนวทางหวยแจกฟรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี ตั้งอยู่บริเวณปากซอยฑีฆามารค (สะพานยาว) ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพศรัทธา และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนเมืองชลบุรี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ ไม่ใช่ ศาลหลักเมือง ตามประเพณีโบราณ...