พญาเต่าต้นไทร 100 ปี สถานที่ขอเลขเด็ด

พญาเต่าต้นไทร 100 ปี สถานที่ขอเลขเด็ด

ต้นไทรอายุเก่าแก่ร่วม 100 ปี ที่บริเวณหมู่บ้านเขากฤษณา ม.2 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านบริเวณหมู่บ้านเขากฤษณา ม.2 ให้ความเคารพกราบไหว้บูชา ก่อนจะถึงวันหวยออกหนึ่ง ชาวบ้านจะแห่มาขอหวยศาลต้นไทรตายาย โดยชาวบ้านเชื่อกันว่ามีวิญญาณพญาเต่าสิงสถิต...