สมเด็จช่วง มรณภาพ สิริอายุ 96 ปี

สมเด็จช่วง มรณภาพ สิริอายุ 96 ปี

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หรือ สมเด็จช่วง มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 96 ปี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือ ช่วง วรปุญโญ มีชื่อเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม...